CSR som strategi i virksomheden

CSR som strategi i virksomheden

CSR

Derfor bør man anvende

CSR som strategi i virksomheden

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

Danske virksomheder

er langt med fremme

når det kommer til at anvende CSR-politik i deres virksomhedsstrategier. Det er da også ganske fornuftigt, eftersom det medfører en lang række fordele for den enkelte virksomhed. En CSR-strategi omfatter en samlet strategi for samfundsansvaret, og det er således et vigtigt redskab til håndteringen af det samfunds-, sociale- og miljømæssige ansvar i virksomheden. Men hvordan kommer man i gang med at udarbejde og implementere en sådan strategi i en virksomhed? Dette spørgsmål vil du få svar på her i artiklen, hvor du kan lære meget mere om CSR som strategi i en virksomhed.

Hvad dækker en CSR-strategi over?

En CSR-strategi i virksomheden er altså et værktøj, der skal hjælpe den enkelte virksomhed med at håndtere samfundsansvar, og en sådan strategi omfatter blandt andet, at virksomheden skal organisere samt planlægge indsatsen. Dette indebærer at sikre kompetencer og ressourcer.

Ydermere skal virksomheden sætte rammerne for styringen af indsatsen, og de skal desuden sørge for at følge op på indsatsen og evaluere. Dette punkt indebærer desuden både den interne og eksterne kommunikation inden for virksomheden. Ud over det omhandler CSR-strategien, at virksomheden skal afdække krav fra interessenter, og at de skal udvælge fokusområder og afklare tilgangen til samfundsansvaret. Det omfatter blandt andet udarbejdelsen af konkrete politikker og retningslinjer inden for området.

Det giver CSR af fordele for virksomheden

En CSR-strategi kan umiddelbart godt synes en smule omfattende. Ikke desto mindre giver en sådan strategi uden tvivl virksomheden en lang række fordele, hvorfor det uden tvivl er værd at overveje. Først og fremmest sikrer det en tydelig sammenhæng mellem virksomhedens forretningsplan og dens miljømæssige og sociale aktiviteter. Netop derfor er det en god idé at arbejde med CSR på et mere strategisk niveau, og det er derudover med til at styrke værdien i virksomheden og tiltrække nye og dygtige medarbejdere.

Selve strategiarbejdet handler således helt konkret om, at man i ledelsen går ind og vurderer, hvordan virksomheden kan få mest ud af arbejdet med det samfundsmæssige ansvar rent forretningsmæssigt. Her kan man blandt andet overveje, hvilke enkelte områder i virksomheden der kunne være mest fordelagtige at inddrage i implementeringen af disse initiativer, men også hvilke metoder der er bedst at anvende.

Få en skarpere virksomhedsprofil og dermed øget værdi

Arbejdet med CSR på et strategisk niveau kan altså bidrage til en klar sammenhæng mellem virksomhedens forskellige forretningsaktiviteter. På den måde bidrager det til en skarpere virksomhedsprofil, som blandt andet gør virksomheden mere attraktiv for nye og kompetente medarbejdere.

Det er dog afgørende, at ledelsen formår at skabe størst mulig værdi for virksomheden i dette strategiarbejde, da det ellers ikke vil have samme positive effekt. Dette omhandler forskellige faktorer såsom markedsføring, der drejer sig om, hvordan virksomheden vil kommunikere det samfundsmæssige ansvar ud til virksomhedens målgruppe på en effektiv og hensigtsmæssig måde. Såfremt en virksomhed ønsker, at deres arbejde med CSR skal smitte af på driften og arbejdsgangen bedst muligt, skal det profileres, hvorfor den er nødsaget til at gøre opmærksom på de sociale aktiviteter.

Overvej nye erhvervspartnere som en del af strategien

Ud over markedsføringen bør den enkelte virksomhed også overveje nye erhvervspartnere i forbindelse med implementeringen af CSR-strategien. Det kan eksempelvis være, at man i virksomheden ønsker at skabe en mere grøn profil, og i så fald er der en lang række erhvervspartnere, der kan give god mening at indgå i et tæt samarbejde med. Der er en lang række fordele ved erhvervspartnere. Det kan først og fremmest resultere i en masse materiale, virksomheden kan bruge til markedsføring, og derudover kan man profilere sig selv på både medlemsblade og hjemmesider. Ydermere kan man benytte et erhvervspartnerskab som en del af strategien og visionen i virksomheden, og det giver således mulighed for en mere strategisk kommunikation.

Der er således flere muligheder for virksomheder, når det kommer til implementeringen af en CSR-strategi. Det vigtigste i denne forbindelse er dog, at valget udelukkende bliver truffet på baggrund af, hvilken mulighed der skaber mest mulig værdi for virksomheden samt dens interessenter.

CSR-strategien skal ligge i naturlig forlængelse af forretningen

Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder har fået en langt mere professionel tilgang til CSR-strategi, og dette er sket i løbet af blot ganske få år. Det betyder, at de i højere grad er i stand til at sikre, at CSR-strategien indgår som en naturlig forlængelse af den eksisterende forretningsstrategi. Dette er således vigtigt, såfremt man i virksomheden ønsker at integrere CSR-strategi i organisationen på en optimal måde, da der på den måde er større chance for, at det skaber en vedvarende og positiv effekt. CSR er uden tvivl en nødvendighed, såfremt virksomheder ønsker at fastholde deres positioner på det globale marked, hvorfor det bestemt ikke er overraskende, at flere danske virksomheder er begyndt at implementere CSR i deres forretningsplaner.

 

CSR skal funderes i det sociale engagement

Ønsker man at lykkedes med implementeringen af CSR, skal det som sagt indgå i naturlig forlængelse af virksomhedens eksisterende forretningsplan. Dette indebærer blandt andet, at CSR strategisk skal funderes i det sociale engagement. På den måde opnår man nemlig opbakning til indsatsen, og dette er ledelsens ansvar.

Derfor må budskaberne nødvendigvis nå ud til alle led i virksomheden, da dette er yderst afgørende for succesen med en CSR-strategi. Det betyder helt konkret, at CSR-initiativerne skal blive en naturlig del af samtlige medarbejderes arbejdsgang og således også være en naturlig del af virksomheden, da det kun her er muligt at få realiseret de store gevinster, der er forbundet med CSR. Er ledelsen ikke i stand til dette, vil de mange gode intentioner med CSR blive en kunstig facade.

Opnå en positiv økonomisk effekt

Det er slet ikke så mærkværdigt, at flere danske virksomheder udvikler og implementerer CSR som en del af deres virksomhedsstrategier. Undersøgelser viser nemlig, at der også er en økonomisk effekt ved dette arbejde, der overstiger forventningerne.

Det kan blandt andet skyldes, at CSR har fokus på at reducere omkostningerne inden for en lang række områder såsom affald, energi og vand. Der er således god grund til at komme i gang med CSR i virksomheden, og virksomheder i Danmark bør derfor arbejde med CSR på en systematisk måde – uanset størrelse, marked eller branche.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

12 + 15 =