Menneskerettighederne

Menneskerettighederne

CSR

Sådan respekteres

menneskerettighederne i virksomheden

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

CSR-politik påvirker

og yder indflydelse

på en lang række områder, såsom miljø, socialt engagement, arbejdsforhold og så videre. Hvad mange ikke ved er, at det ligeledes berører et område som menneskerettigheder. Når det gælder dette område, handler det for virksomheden om at arbejde vedholdende og strategisk på både at respektere og sikre menneskerettighederne.

Dette kan umiddelbart godt virke som en selvfølge for mange, men ikke desto mindre er det af stor betydning, at virksomhederne tager CSR og menneskerettighederne yderst alvorligt. Det er blandt andet med til at sikre virksomhedens omdømme, samtidig med at det gavner forretningen. Her i artiklen kan du læse meget mere om, hvordan virksomheder kan respektere menneskerettighederne i deres arbejdsgang.

Hvad dækker rettighederne over?

De fleste har hørt om menneskerettighederne, men hvad dækker de egentlig over i forhold til arbejdsforhold og CSR? Kort fortalt dækker de over en lang række rettigheder, der er blevet fastsat i nogle forskellige retningslinjer og konventioner. De omfatter således en masse områder såsom leveløn, sikkert og sundt arbejdsmiljø, tvangsarbejde, børnearbejde, diskrimination, arbejdstagerrettigheder, fagforeningsfrihed, fritid, ferie, privatlivets fred og uværdig behandling.

Dette er dog kun ganske få eksempler, og faktisk dækker menneskerettighederne over mange flere områder. Det er utroligt vigtigt, at man i en virksomhed sørger for at arbejde med og fokusere på menneskerettighederne, uanset hvilken branche man arbejder inden for.

Nogle leverandører og brancher udgør en større risiko

Det er særligt vigtigt, at man som virksomhed tager menneskerettighederne alvorligt, såfremt man har udenlandske leverandører i lande, hvor der er en større risiko for overtrædelse af arbejdstager- og menneskerettighederne. Dette kaldes ansvarlig leverandørstyring, og det handler således i bund og grund om at sikre, at leverandøerne i virksomheden handler samfundsansvarligt, og at man desuden skaber forbedringer i forhold til leverandørernes CSR-aktiviteter.

Der findes desværre i dag mange lande, hvor den nationale lovgivning ikke respekterer menneskerettighederne, og det er for eksempel lande, der er kendte for korruption og meget dårlige vilkår. Der findes desuden en lang række brancher med særlige udfordringer, og leverandører fra disse brancher og lande udgør derfor en særlig høj risiko, når det kommer til overtrædelse af menneskerettighederne.

Sådan arbejder man i overensstemmelse med rettighederne

Er man i tvivl om, hvordan man i virksomheden kommer i gang med at arbejde på en hensigtsmæssig måde, der lever op til menneskerettighederne, findes der en lang række netværk og organisationer – både internationale og danske – der tilbyder forskellige systemer og principper til dette. Disse kan man således vælge at benytte sig af, da de udgør et rigtig godt fundament for implementeringen af rettighederne. Det kan for eksempel være i forhold til virksomhedens strategi.

Det er desuden vigtigt, at man løbende sørger for at rapportere, hvordan det går i forhold til overholdelse af rettighederne, og alle ansatte i virksomheden bør inddrages i denne evaluering. Det skal desuden nævnes, at der findes konkrete standarder, som virksomheder kan følge i forhold til CSR, der ligeledes dækker over menneskerettighederne, hvor det endda er muligt at modtage en egentlig certificering.

Overvej hvordan rettighederne spiller en rolle til daglig

I den vestlige verden er der mange virksomheder, der har tendens til at tænke, at det ikke er en nødvendighed at fokusere på menneskerettighederne, men det kunne dog ikke være mindre sandt. Det er således vigtigt, at man sørger for at overveje, hvordan rettighederne spiller en rolle i arbejdsgangen, og her vil man finde ud af, at de faktisk har en vigtig rolle for alle. Det er dog oftest først når, at rettighederne bliver udfordret eller krænket, at man lægger mærke til dem, hvilket sjældent er tilfældet i Danmark, hvorfor vi ikke skænker dem megen opmærksomhed.

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at fokusere på menneskerettighederne, særligt arbejdstagerrettighederne, og det er således ganske ligetil at arbejde målrettet med i hvert fald et udsnit af rettighederne.

Man må ikke glemme sit ansvar herhjemme

Såfremt man har erhvervsaktiviteter som virksomhed i udviklingslande, der udgør en særlig stor risiko, er det som sagt ekstra vigtigt at have fokus på menneskerettighederne. Dette bør dog ikke flytte opmærksomheden fuldstændigt fra det ansvar, man som virksomhed har herhjemme.

Mange danske virksomheder har en negativ indflydelse på rettighederne uden, at de selv er klar over det, og disse bør man først og fremmest kortlægge for derefter at forebygge. FN foreslår, at virksomheder bør og skal kunne håndtere denne indflydelse, uanset hvor i verden man opererer, og de skal derfor respektere dem.

 

 

Sådan kan man forebygge den negative indflydelse

Der findes mange måder, hvorpå virksomheder kan respektere menneskerettighederne. Først og fremmest gælder det, at de skal kortlægge både den mulige og faktiske indflydelse, de yder på dem, så de kan finde ud af, hvordan de kan forebygge denne negative indflydelse. Det er således ikke nok, at de kender til dem, men de skal også vise, hvad de aktivt gør af praksisser og handlinger i deres daglige virke for at forebygge dem.

Det er desuden vigtigt at nævne, at det her ikke er nok, at man i virksomheden går ind og blot beskæftiger sig med et enkelt udsnit af rettighederne, såsom arbejdstagerrettighederne, men at samtlige grundrettigheder vurderes og evalueres.

Arbejdet med menneskerettighederne kan nemt blive selektivt

For mange danske virksomheder kan det umiddelbart virke utroligt tidskrævende og besværligt at skulle redegøre for, at man arbejder aktivt på at mindske den negative indflydelse på samtlige menneskerettigheder, særligt hvis man ikke har leverandører i udviklingslande.

Det kan således for mange virke unødvendigt, hvorfor flere virksomheder kun vælger at beskæftige sig med udvalgte rettigheder. Arbejdet med menneskerettighederne bliver således selektivt. Dette er dog utilstrækkeligt og ikke tilfredsstillende, da man dermed ikke går ind og sikrer, at man yder negativ indflydelse på rettighederne på en fyldestgørende måde.

Alle individer bør kunne nyde godt af menneskerettighederne

Det forventes, at virksomheder har et system, der er i stand til at håndtere denne negative indflydelse. Men hvordan skal denne indflydelse forstås? Den dækker over en hvilken som helst reduktion af et individs frie mulighed for at kunne nyde godt af menneskerettighederne.

Det kan eksempelvis være individets ret til selv at bestemme. Det kan måske virke indlysende og selvfølgeligt for mange, men ikke desto mindre er det en væsentlig del af rettighederne. Udover det er ytringsfriheden også særligt relevant at nævne i forbindelse med dette, hvilket især skyldes de sociale mediers fremkomst, hvorfor arbejdsgiveren bør arbejde på at forebygge dette.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

14 + 10 =

Arbejd aktivt med CSR

Arbejd aktivt med CSR

CSR

Derfor bør virksomheder

arbejde aktivt med CSR

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

CSR

Står for

Corporate Social Responsibility, men på dansk kalder man det blot for samfundsansvar. Dette er en forholdsvis ny disciplin for virksomheder og ledere rundt omkring i landet, hvorfor det således ikke indgår endnu som en naturlig del hos mange. Det er der dog stor grund til, eftersom der er store gevinster og mange fordele at opnå ved at arbejde aktivt med CSR-politik. Det handler kort fortalt om at følge nogle retningslinjer i sit daglige virke, således at man handler hensigtsmæssigt og ordentligt.

Samtidig omhandler CSR, at man i virksomheden bliver en del af løsningen i forhold til de udfordringer, verden står over for i dag, og det er her, det samfundsmæssige ansvar særligt kommer i spil. Du kan i denne artikel læse mere om de mange fordele ved CSR.

Få minimeret omkostningerne på en lang række områder

Der er stadig i dag en lang række danske virksomheder, der ikke kan se det fordelagtige i at arbejde med CSR-politik på en struktureret måde. Det er ganske uforståeligt, eftersom arbejdet med CSR medfører flere fordele, vi nu vil gennemgå. Først og fremmest er det muligt at minimere omkostningerne på en lang række områder, såfremt man arbejder aktivt med CSR. Det kunne eksempelvis være områder som energi, varme og vand.

Arbejdet med CSR omfatter nemlig, at man arbejder på at spare på sit forbrug, så man på den måde mindsker den negative påvirkning på klimaet og miljøet. Dette område omfatter dog også, at man minimerer omkostningerne til personaleomsætning. CSR omfatter nemlig ligeledes arbejdsforhold, såsom at man bør behandle medarbejderne ordentligt, og det vil føre til lavere sygefravær samt højere effektivitet.

Udvikling af innovative koncepter og produkter

En anden grund til, hvorfor man som virksomhed bør arbejde med CSR er, at det giver mulighed for at styrke innovation i samarbejdet med både kunder og leverandører. Indfører man et struktureret og professionelt arbejde med CSR, vil det nemlig kræve, at man indgår i et tæt samarbejde med disse aktører.

Det vil desuden som regel resultere i, at man fra ledelsens side vælger at involvere de ansatte endnu mere både i forhold til udvikling og drift. På den måde vil man opleve, at man hurtigere kan udvikle innovative og nye koncepter og produkter, hvilket bestemt må siges at være en yderst positiv sideffekt. Det vil ydermere kunne øge virksomhedens værdi samt forbedre konkurrencesituationen.

Undgå negativ eksponering og omtale i medierne

Det danske erhvervsliv i dag bliver mere og mere komplekst. Det betyder, at det kan være utroligt svært for virksomhederne at agere korrekt, og der er således stor risiko for, at man bliver eksponeret på en negativ måde i diverse medier. Mange virksomheder kender til, hvordan en enkelt lille fejltagelse kan koste utroligt dyrt, da journalister altid står klar til at følge op og skabe en shitstorm.

Det er derfor en god idé for alle virksomheder at handle korrekt, så man derved sikre, at der ikke bliver overtrådt nogle regler eller retningslinjer. Arbejdet med CSR-politik giver derfor særligt god mening, da man går ind og minimerer risikoen markant for negativ eksponering. Det er desuden noget, der vil kunne styrke virksomhedens branding over for kunderne.

Bliv mere attraktiv over for kommende investorer

Det kan ydermere være fordelagtigt for mange virksomheder at arbejde med CSR-politik, da det giver mulighed for både at fastholde de nuværende investorer, men også at tiltrække nye. Stort set alle virksomheder i Danmark står i dag over for et skifte, der kræver kapitalindspark, såfremt man ønsker overlevelse på markedet. Det forholder sig nemlig sådan, at langt de fleste investorer kræver, at danske virksomheder arbejder på og investerer i samfundsansvar.

Dette er desuden ikke noget, der blot skal stå nedskrevet i en plan, men det er vigtigt, at virksomheden kan dokumentere, at det er noget, der bliver arbejdet på på en struktureret og professionel måde. Når en virksomhed er i stand til at fremlægge dette for sine investorer, giver det et højere afkast, hvorfor der er god grund til at tage det alvorligt.

Tiltræk den rette arbejdskraft til virksomheden

Foruden at kunne fastholde og tiltrække investorer giver CSR-politik og CSR-aktiviteter desuden mulighed for både at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Mange virksomheder oplever i dag, at det bliver sværere og sværere at finde og fastholde relevant arbejdskraft. Nyuddannede unge mennesker er typisk meget selvcentrerede og bevidste omkring, hvilken type arbejde de ønsker at lave, og de er således i høj grad drevet af nogle personlige interesser og værdier.

Hvis man som virksomhed ønsker at tiltrække arbejdskraft, er det således vigtigt, at man er i stand til at vise sine værdier – såsom socialt ansvar – i praksis. På den måde får man ydermere mulighed for at tiltrække nye kunder. Disse stiller typisk mange krav såsom etiske kodeks, hvori det står nedskrevet, at man som virksomhed skal være i stand til at handle korrekt i forhold til både samfund, miljø og de ansatte.

 

Lev op til lovkrav om samfundsansvar

Det kan umiddelbart virke som en selvfølgelighed for mange, men arbejdet med CSR giver også virksomheden mulighed for at kunne leve op til samtlige lovkrav, der findes på området. Lovgivningen på erhvervsområdet omfatter i dag en lang række faktorer, og samfundsansvar er begyndt at fylde mere og mere. Tidligere var det blot en frivillig indsats, men sådan forholder det sig ikke længere.

Samfundsansvar omfatter alt fra markedsføring og produktion til klima og ansættelsesforhold, og en lang række af de største virksomheder i Danmark er blevet pålagt omfattende krav i forhold til implementering og rapportering på CSR-området. Det forventes desuden, at disse krav i løbet af de næste par år blot vil omfatte flere og flere områder, hvorfor man som virksomhed lige så godt kan forberede sig på at arbejde struktureret med CSR.

Sådan får man succes med CSR-politik

Hvis man som virksomhed ønsker at arbejde med CSR-politik på en hensigtsmæssig måde, er det afgørende, at aktiviteterne lever op til de øvrige værdier i virksomheden. Erfaringer viser, at man får et langt højere afkast som virksomhed, såfremt initiativerne stemmer overens med virksomhedens øvrige profil.

Alle danske virksomheder har i dag en række værdier eller fokusområder, de arbejder særligt på at leve op til, og det handler derfor om at overveje disse i samspil med CSR-aktivisterne. Er man i stand til at anvende CSR på en hensigtsmæssig og ansvarlig måde i virksomheden, er det uden tvivl en god investering, der vil gavne på en lang række områder.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

6 + 1 =