Arbejd aktivt med CSR

Arbejd aktivt med CSR

CSR

Derfor bør virksomheder

arbejde aktivt med CSR

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

CSR

Står for

Corporate Social Responsibility, men på dansk kalder man det blot for samfundsansvar. Dette er en forholdsvis ny disciplin for virksomheder og ledere rundt omkring i landet, hvorfor det således ikke indgår endnu som en naturlig del hos mange. Det er der dog stor grund til, eftersom der er store gevinster og mange fordele at opnå ved at arbejde aktivt med CSR-politik. Det handler kort fortalt om at følge nogle retningslinjer i sit daglige virke, således at man handler hensigtsmæssigt og ordentligt.

Samtidig omhandler CSR, at man i virksomheden bliver en del af løsningen i forhold til de udfordringer, verden står over for i dag, og det er her, det samfundsmæssige ansvar særligt kommer i spil. Du kan i denne artikel læse mere om de mange fordele ved CSR.

Få minimeret omkostningerne på en lang række områder

Der er stadig i dag en lang række danske virksomheder, der ikke kan se det fordelagtige i at arbejde med CSR-politik på en struktureret måde. Det er ganske uforståeligt, eftersom arbejdet med CSR medfører flere fordele, vi nu vil gennemgå. Først og fremmest er det muligt at minimere omkostningerne på en lang række områder, såfremt man arbejder aktivt med CSR. Det kunne eksempelvis være områder som energi, varme og vand.

Arbejdet med CSR omfatter nemlig, at man arbejder på at spare på sit forbrug, så man på den måde mindsker den negative påvirkning på klimaet og miljøet. Dette område omfatter dog også, at man minimerer omkostningerne til personaleomsætning. CSR omfatter nemlig ligeledes arbejdsforhold, såsom at man bør behandle medarbejderne ordentligt, og det vil føre til lavere sygefravær samt højere effektivitet.

Udvikling af innovative koncepter og produkter

En anden grund til, hvorfor man som virksomhed bør arbejde med CSR er, at det giver mulighed for at styrke innovation i samarbejdet med både kunder og leverandører. Indfører man et struktureret og professionelt arbejde med CSR, vil det nemlig kræve, at man indgår i et tæt samarbejde med disse aktører.

Det vil desuden som regel resultere i, at man fra ledelsens side vælger at involvere de ansatte endnu mere både i forhold til udvikling og drift. På den måde vil man opleve, at man hurtigere kan udvikle innovative og nye koncepter og produkter, hvilket bestemt må siges at være en yderst positiv sideffekt. Det vil ydermere kunne øge virksomhedens værdi samt forbedre konkurrencesituationen.

Undgå negativ eksponering og omtale i medierne

Det danske erhvervsliv i dag bliver mere og mere komplekst. Det betyder, at det kan være utroligt svært for virksomhederne at agere korrekt, og der er således stor risiko for, at man bliver eksponeret på en negativ måde i diverse medier. Mange virksomheder kender til, hvordan en enkelt lille fejltagelse kan koste utroligt dyrt, da journalister altid står klar til at følge op og skabe en shitstorm.

Det er derfor en god idé for alle virksomheder at handle korrekt, så man derved sikre, at der ikke bliver overtrådt nogle regler eller retningslinjer. Arbejdet med CSR-politik giver derfor særligt god mening, da man går ind og minimerer risikoen markant for negativ eksponering. Det er desuden noget, der vil kunne styrke virksomhedens branding over for kunderne.

Bliv mere attraktiv over for kommende investorer

Det kan ydermere være fordelagtigt for mange virksomheder at arbejde med CSR-politik, da det giver mulighed for både at fastholde de nuværende investorer, men også at tiltrække nye. Stort set alle virksomheder i Danmark står i dag over for et skifte, der kræver kapitalindspark, såfremt man ønsker overlevelse på markedet. Det forholder sig nemlig sådan, at langt de fleste investorer kræver, at danske virksomheder arbejder på og investerer i samfundsansvar.

Dette er desuden ikke noget, der blot skal stå nedskrevet i en plan, men det er vigtigt, at virksomheden kan dokumentere, at det er noget, der bliver arbejdet på på en struktureret og professionel måde. Når en virksomhed er i stand til at fremlægge dette for sine investorer, giver det et højere afkast, hvorfor der er god grund til at tage det alvorligt.

Tiltræk den rette arbejdskraft til virksomheden

Foruden at kunne fastholde og tiltrække investorer giver CSR-politik og CSR-aktiviteter desuden mulighed for både at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Mange virksomheder oplever i dag, at det bliver sværere og sværere at finde og fastholde relevant arbejdskraft. Nyuddannede unge mennesker er typisk meget selvcentrerede og bevidste omkring, hvilken type arbejde de ønsker at lave, og de er således i høj grad drevet af nogle personlige interesser og værdier.

Hvis man som virksomhed ønsker at tiltrække arbejdskraft, er det således vigtigt, at man er i stand til at vise sine værdier – såsom socialt ansvar – i praksis. På den måde får man ydermere mulighed for at tiltrække nye kunder. Disse stiller typisk mange krav såsom etiske kodeks, hvori det står nedskrevet, at man som virksomhed skal være i stand til at handle korrekt i forhold til både samfund, miljø og de ansatte.

 

Lev op til lovkrav om samfundsansvar

Det kan umiddelbart virke som en selvfølgelighed for mange, men arbejdet med CSR giver også virksomheden mulighed for at kunne leve op til samtlige lovkrav, der findes på området. Lovgivningen på erhvervsområdet omfatter i dag en lang række faktorer, og samfundsansvar er begyndt at fylde mere og mere. Tidligere var det blot en frivillig indsats, men sådan forholder det sig ikke længere.

Samfundsansvar omfatter alt fra markedsføring og produktion til klima og ansættelsesforhold, og en lang række af de største virksomheder i Danmark er blevet pålagt omfattende krav i forhold til implementering og rapportering på CSR-området. Det forventes desuden, at disse krav i løbet af de næste par år blot vil omfatte flere og flere områder, hvorfor man som virksomhed lige så godt kan forberede sig på at arbejde struktureret med CSR.

Sådan får man succes med CSR-politik

Hvis man som virksomhed ønsker at arbejde med CSR-politik på en hensigtsmæssig måde, er det afgørende, at aktiviteterne lever op til de øvrige værdier i virksomheden. Erfaringer viser, at man får et langt højere afkast som virksomhed, såfremt initiativerne stemmer overens med virksomhedens øvrige profil.

Alle danske virksomheder har i dag en række værdier eller fokusområder, de arbejder særligt på at leve op til, og det handler derfor om at overveje disse i samspil med CSR-aktivisterne. Er man i stand til at anvende CSR på en hensigtsmæssig og ansvarlig måde i virksomheden, er det uden tvivl en god investering, der vil gavne på en lang række områder.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

2 + 5 =