Vilkår

Så ved du hvordan vi arbejder

1.0 Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår. Ved ændring vil deltagere modtage besked per mail.

1.1 Alle priser på hjemmesiden er ekskl. moms. Vi forbeholder os retten til at ændre priserne.

1.2 Fortrydelsesretten frafalder ved tilmelding, da der er tale om et digitalt produkt.

1.3 Vi forbeholder os retten til at afvise enhver tilmelding.

1.4 For at være tilmeldt CSR-Mærket og anvende mærket på din hjemmeside skal du leve op til de betingelser, som er nævnt på www.csr-maerket.dk. Derudover vil du eventuelt modtage en sjælden mail fra os i ny og næ. Ønsker du ikke længere at modtage mails fra os, skal du blot give os besked.

1.5 Tilmelding til CSR-Mærket sker for et år af gangen. Medlemskabet forlænges automatisk med et år, når en periode slutter. Du kan altid vælge at forlade initiativet inden forlængelsen. Dette kræver en skriftlig opsigelse med minimum en måneds varsel inden udløbet af en periode. Vi har ikke mulighed for at refundere omkostningerne for deltagelse efter forlængelsen af medlemskabet har fundet sted.

1.6 Fakturering sker for et år af gangen og betales forud.

1.7 Hvis en tilmeldt virksomhed mv. ikke lever op til deltagelsesbetingelserne, som kan findes på www.csr-maerket.dk, så vil den tilmeldte modtage besked og få 2 dage til at udbedre manglerne. Hvis dette ikke gøres mister den tilmeldte retten til at anvende CSR-Mærket og vil blive fjernet fra deltagerlisten.

1.8 Ved misligholdelse af deltagerbetingelserne som findes på www.csr-maerket.dk jf. punkt 1.7 vil det ikke være muligt at få tilbagebetalt deltagerkontigentet.

1.9 CSR-Mærket må kun anvendes af deltagere, som lever op til deltagerbetingelserne, og betaler deltagerkontingent.