csr-mærket.dk - handelsbetingelser

Læs her vores handelsbetingelser for køb og levering af vores service.

Definitioner

Aftalens parter ”køber” anvendes om den fysiske person, som hovedsageligt handler udenfor sit erhverv.

Priser

Alle priser er fastlåste, så snart Køber har afgivet en bestilling. Alle angivne priser er inklusive 25% moms. Når du handler hos os indgås aftaler på dansk og efter gældende dansk lovgivning.

Betaling

Ved bestilling sendes en faktura som skal betales før bestillingen bliver gennemført.

Reklamation

Købelovens mangelsregler finder anvendelse.

Når du handler hos os har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af servicen eller anden skadeforvoldende adfærd. Du bedes oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Eventuel reklamation over mangler skal, efter Køber har eller burde have opdaget manglen, ske til os indenfor rimelig tid. 2 måneder er altid rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. Vi kan nægte reklamation, hvis Køber ikke samarbejder eller leverer ufuldstændige oplysninger om manglerne.

Fortrydelsesret

Efter levering af servicen kan købet ikke længere fortrydes, idet det ikke længere kan tilbageleveres. Vi yder ikke fortrydelsesret på CSR-mærkningen.

Forbehold for ændringer

Vi forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug

Misbrug af vil medføre politianmeldelse.