csr-mærket.dk - handelsbetingelser

Læs her vores handelsbetingelser for køb og levering af vores service.
1.0 Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår. Deltagerne er forpligtet til selv at
holde sig opdateret med CSR-Mærkets vilkår.

1.1 Alle priser på hjemmesiden er ekskl. moms. Vi forbeholder os retten til at ændre
priserne.

1.2 Fortrydelsesretten frafalder ved tilmelding, da der er tale om et digitalt produkt.

1.3 Vi forbeholder os retten til at afvise enhver tilmelding.

1.4 For at være tilmeldt CSR-Mærket og anvende mærket på din hjemmeside skal
du leve op til de betingelser, som er nævnt på www.csr-maerket.dk. Derudover vil du
eventuelt modtage en sjælden mail fra os i ny og næ. Ønsker du ikke længere at
modtage mails fra os, skal du blot give os besked.

1.5 Tilmelding til CSR-Mærket sker for et år af gangen. Medlemskabet forlænges
automatisk med et år, når en periode slutter. Du kan altid vælge at forlade initiativet
inden forlængelsen. Dette kræver en skriftlig opsigelse med minimum en måneds
varsel inden udløbet af en periode. Vi har ikke mulighed for at refundere
omkostningerne for deltagelse efter forlængelsen af medlemskabet har fundet sted.

1.6 Fakturering sker for et år af gangen og betales forud.

1.7 Hvis en tilmeldt virksomhed mv. ikke lever op til deltagelsesbetingelserne, som
kan findes på www.csr-maerket.dk, så vil den tilmeldte modtage besked og få 2 dage
til at udbedre manglerne. Hvis dette ikke gøres mister den tilmeldte retten til at
anvende CSR-Mærket og vil blive fjernet fra deltagerlisten.

1.8 Ved misligholdelse af deltagerbetingelserne som findes på www.csr-maerket.dk
jf. punkt 1.7 vil det ikke være muligt at få tilbagebetalt deltagerkontigentet.

1.9 CSR-Mærket må kun anvendes af deltagere, som lever op til
deltagerbetingelserne, og betaler deltagerkontingent.

1.10 Ved indsættelse eller brug af CSR-Mærket vil brugeren af mærket bliver faktureret årligt deltagerkontigent, så længe mærket anvendes. Dette gælder uanset opsigelse eller manglende tilmelding.

1.11 Ved indsættelse eller brug af CSR-Mærket med/uden tilmelding accepteres CSR-Mærkets handelsbetingelser.