CSR

Derfor er CSR-politik

vigtigt i en virksomhed

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

Én samlet betegnelse for virksomheden er

Corporate Social Responsibility

CSR står for Corporate Social Responsibility, og det er en samlet betegnelse for en virksomheds arbejde med integreringen af blandt andet miljømæssige og sociale hensyn i deres forretningsaktiviteter. Ydermere omfatter det virksomhedens interaktion med andre interessenter. På dansk bliver begrebet kaldt for virksomhedens samfundsansvar, og i 2011 blev der offentliggjort en ny politik i EU-kommissionen for dette ansvar, hvorfor det er et område, alle virksomheder bør tage alvorligt.

Der er ingen tvivl om, at Danmark er ét af de lande, hvor virksomhederne er længst fremme i forhold til at tage ansvar både socialt og samfundsmæssigt, hvilket vil sige, at de løbende arbejder på at skabe bæredygtighed inden for en lang række forhold. Du kan her i artiklen læse meget mere om, hvad Corporate Social Responsibility – eller bare CSR – er for en størrelse, og hvorfor det er yderst vigtigt, at man i virksomheden har en CSR-politik.

Hvad er CSR?

Men hvad er CSR egentlig? CSR er som sagt samfundsansvar inden for den pågældende virksomhed. Man kan i virksomheden udvise dette ansvar på forskellige måder såsom ved at indgå i dialog med interessenter angående håndteringen af både etiske, miljømæssige og sociale udfordringer.

Det er afgørende, at man i virksomheden formår at vise dette samfundsmæssige ansvar, da det skaber masser af værdi. Man illustrerer nemlig på den måde, at man er i stand til at håndtere udfordringer efter de anerkendte CSR-principper, der gør sig gældende for samfundsansvar internationalt.

Hvad indebærer CSR-aktiviteter?

CSR-aktiviteter indebærer en lang række områder, og vi vil nu nævne nogle af disse. CSR-aktiviteter omfatter blandt andet, at virksomheden må arbejde på at fremstille og udvikle ydelser eller produkter indeholdende enten en miljømæssig eller social dimension. Ydermere må virksomheden løbende arbejde på at forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden samt de interne forhold medarbejderne imellem.

Ud over det indebærer CSR-aktiviteter, at virksomheden må arbejde systematisk og strategisk med både klima- og miljøledelse, og at virksomheden må arbejde sammen med leverandører eller andre partnere om at forbedre miljømæssige- og sociale forhold. Endelig kan CSR-aktiviteterne indebære, at der bliver stillet en lang række krav til leverandører vedrørende arbejdstager- og menneskerettigheder.

Virksomheder må undgå at have negativ indflydelse på CSR-principper

Man kan som sagt vise dette samfundsansvar på en lang række måder. Dog er fælles for disse førnævnte eksempler, at virksomheden praktiserer aktiviteter, der er i overensstemmelse med de anerkendte CSR-principper, der gør sig gældende internationalt. Det betyder, at virksomheder selv skal kunne systematisere, kommunikere og dokumentere alle de aktiviteter, de gør for blandt andet at undgå at have en negativ indflydelse på disse principper, som omfatter alt fra miljø-korruption, menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Dette er særligt vigtigt i dag på grund af den øgede globalisering, som betyder, at mange danske virksomheder driver forretning i lande, som ikke følger en lovgivning, der er i overensstemmelse med CSR-principperne.

Hvorfor er det vigtigt at vise samfundsansvar?

Det er afgørende, at en virksomhed er i stand til at udvise samfundsansvar, da det som sagt kan øge værdien for den enkelte virksomhed. Det skal i forbindelse med dette nævnes, at der vil være størst værdi at vinde, såfremt denne samfundsansvarlige indsats er suppleret med virksomhedens øvrige kerneforretning, således at indsatsen udelukkende er forretningsdrevet. Det betyder, at indsatsen altså skal kunne passe ind i de øvrige markedsrelationer og strategier, som virksomheden arbejder efter.

Ydermere kan CSR-aktiviteter styrke virksomhedens indtjening samt konkurrenceevne, hvorfor der altså er mange gode grunde til, at virksomheder bør vise samfundsansvar og tage CSR yderst alvorligt.

Sådan integreres CSR-politik i de strategiske målsætninger

Som allerede nævnt er det vigtigt, at virksomheden formår at forankre CSR-aktiviteter i de strategiske målsætninger på samme måde som de øvrige initiativer, og det bør derfor indgå i den samlede plan. Det er ydermere vigtigt, at den enkelte virksomhed har nogle helt klare visioner og mål for deres indsats med CSR-aktiviteterne, så den kommer til at fungere som et fælles grundlag for arbejdet i virksomheden.

Samtlige ledere og medarbejdere i virksomheden bør således forholde sig til disse aktiviteter, og i forhold til dette kan man blandt andet spørge sig selv, hvad man kan gøre i den respektive afdeling for at kunne leve op til CSR-politikken. Ydermere kan det være en god idé at tænke i, om der er nogle aktiviteter, man bør gøre anderledes fremover.

 

Erfaringer i danske virksomheder viser positive resultater

Det kan umiddelbart virke uoverskueligt at komme i gang med at udvikle og implementere disse CSR-aktiviteter i sin egen arbejdsgang. Dog viser erfaringer i flere danske virksomheder, at det bestemt har en positiv effekt. Erfaringerne illustrerer blandt andet, at implementeringen af CSR-aktiviteter kan have en positiv effekt for virksomhedens evne til at skaffe nye og dygtige medarbejdere.

Arbejder man i overensstemmelse med CSR-principperne betyder det nemlig, at man i virksomheden formår at arbejde moralsk og etisk korrekt, og det har altså en betydning for medarbejderens lyst til at arbejde i virksomheden. Ydermere viser erfaringer, at det er lønsomt at implementere CSR-aktiviteter. Grunden til dette er, at det igangsætter visse handlinger og praksisser, der reducerer omkostninger inden for det enkelte område. Endelig har samarbejdspartnere og interessenter også en større lyst til at handle og samarbejde med arbejdspladser, der udviser samfundsansvar.

CSR skaber mening for medarbejderne

Praktiske erfaringer med implementeringen af CSR-aktiviteter viser altså, at medarbejderne oplever, at det skaber mening for dem at arbejde i en virksomhed, hvor der bliver taget både samfundsmæssigt og socialt ansvar. Det er derfor vigtigt, at man formår at udvise dette ansvar som virksomhed, da det er i stand til at tiltrække kompetente medarbejdere.

Valget af arbejdsplads beror i dag på forskellige faktorer, såsom at man identificerer sig med den virksomhed, man arbejder for, og arbejdspladsen har derfor en afgørende rolle i forhold til den enkelte medarbejders image og selvforståelse. Derfor er det vigtigt, at virksomheden formår at leve op til disse aktiviteter i stedet for blot at bruge CSR-politik som et middel til at pudse glorien på hjemmesiden og i årsrapporter. Det er således op til den enkelte ledelse at vise, at man i virksomheden tager det yderst alvorligt. Det kan nemlig tiltrække nye medarbejdere, samtidig med at det styrker virksomhedens profil og værdi betragteligt.

Tilmelding

Første års deltagelse 2.499 DKK ex. moms. Herefter 1.999 DKK ex moms pr. år. Kontigentet betales forud.

1 + 2 =