CSR

Vi går tæt på

Hvad er CSR?

Kontakt os

info@csr-maerket.dk

Tilmeld din virksomhed

Sæt fokus på CSR og tilmeld din virksomhed allerede i dag!

FORKORTELSEN

CSR

CSR, er forkortelsen for corporate social responsibility. Begrebet dækker kort fortalt over virksomheders samfundsmæssige ansvar. CSR initiativer er aktiviteter, som har til formål at skabe værdi for samfundet og virksomhedens interessenter. Initiativerne kan omhandle virksomhedens arbejde med medarbejdernes vilkår, sociale vilkår, økonomiske udfordringer, klima eller miljø.

 

Lovgivning

Siden 2009 har det været lovpligtigt, at de største danske virksomheder i Danmark skal inkorporere en redegørelse i deres årsrapport om deres samfundsmæssige arbejde. Lovkravene er kun gældende for store virksomheder i regnskabsklasse C og D. Som lille virksomhed er du således ikke lovmæssigt forpligtede til at berette om din virksomheds CSR i årsrapporten.

Lovgivningen forpligter kun de største danske virksomheder i at redegøre for deres arbejde med CSR i årsrapporten. Men det betyder ikke at mindre virksomheder ikke bør arbejde med CSR. Mange små virksomheder vælger på trods af, at de på ingen måde er forpligtede af lovgivningen, at tage et samfundsmæssigt ansvar.

Velgørende initiativer

En virksomhed kan vælge at integrere arbejdet med CSR på flere forskellige måder. Det kan eksempelvis gøres ved at støtte op om et eller flere initiativer, som er i tråd med virksomhedens aktiviteter. Initiativerne du vælger, kan også bidrage med at give virksomheden en ønsket profil. Ønsker du som virksomhed en grøn virksomhedsprofil kan du f.eks. vælge at støtte op omkring forskellige klimaprojekter.

Mange velgørenhedsorganisationer har forskellige erhvervsprogrammer. De erhvervsprogrammer gør det muligt for virksomheder, at blive erhvervspartner ved at støtte med et fast årligt beløb.
Du kan eksempelvis vælge at støtte Red Barnet, Røde Kors, Hjerteforeningen, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp, Unicef, Læger uden Grænser, Danmarks Naturfredningsforening, Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse, Muskelsvindfonden, Børnefonden eller Julemærkefonden. Som du kan se er mulighederne mange, og der er endnu flere, hvis du ønsker at støtte op om velgørende initiativer. Fælles for mange af initiativerne du kan støtte op om, er at du som erhvervspartner får materiale, som du kan benytte dig af i markedsføringen af din virksomhed.

Strategisk samfundsansvar

Mange virksomheder indtænker deres arbejde med corporate social responsibility således, at den komplementerer virksomhedens forretningsstrategi og kernekompetence. På den måde skaber virksomheden værdi for virksomhedens interessenter samtidig med at den styrker virksomhedens konkurrenceevne og indtjening.

 

Klima og miljø

Ønsker du som virksomhed at skabe en grøn virksomhedsprofil, kan du eksempelvis tage kontakt til virksomheden Vitapus. Vitapus kan hjælpe dig med at gøre forskellige CO2-udledende aktiviteter CO2-neutrale. Vitapus’ CO2-reduktioner bliver til virkelighed gennem deltagelse i CO2-reducerende klimaprojekter. Fælles for projekterne er at de er verificeret af Gold Standard, som oprindeligt er startet af Verdensnaturfonden. Ønsker du eksempelvis at gøre din virksomheds transport eller energiforbrug CO2-neutralt kan Vitapus hjælpe dig. Som deltager der støtter op om de klimaprojekter, som Vitapus deltager I, modtager du markedsføringsmateriale, som du kan anvende som en del af din CSR.

Før du vælger at gøre aktiviteter CO2-neutrale kan du også som virksomhed gennem miljøledelse forsøge at reducere virksomhedens miljøpåvirkning. Hvordan dette kan gøres bedst muligt, afhænger af virksomhedens aktiviteter og CSR strategi.

 

Sociale vilkår

Mulighederne er mange, når virksomheden beslutter at arbejde med CSR. Corporate social responsibility er en størrelse, som på bedste vis kan tilpasses til alle typer af virksomheder. Derfor er det også forskelligt, hvordan det samfundsmæssige ansvar gribes an.

Ønsker du gennem dit arbejde med CSR, at have fokus på sociale vilkår, kan det gribes an på flere forskellige måder.

Virksomheden kan vælge at gennemføre en politik, som betyder at virksomheden kun gør forretning med virksomheder, der lever op til bestemte etiske principper.

Arbejdet med de sociale vilkår kan også udmønte sig i at virksomheden vælger at have særlige ansættelser for øje. Eksempelvis ved at virksomheden vælger at etablere praktik- og elevpladser for medarbejdere med særlige behov og udfordringer.

Mange virksomheder indtager store mængder kaffe og te. Det er ikke lige meget hvor kaffen og teen kommer fra. Der kan være stor forskel på de betingelser bønderne, som producerer råvarerne, lever under. Ved at virksomheden vælger at købe Fairtrade certificerede kaffe og te, er den bl.a. med til at forbedre de sociale vilkår for bønderne i nogle af verdens fattigste lande.
Medarbejdernes vilkår

Som virksomhed kan du vælge systematisk at arbejde på at forbedre medarbejdernes vilkår. Dette kan gøres ved at iværksætte initiativer som har til formål at forbedre arbejdsmiljøet for virksomhedens ansatte. Virksomheden kan eksempelvis gøre en aktiv indsats for at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede ulykker eller sygdom.

Medarbejdernes vilkår kan også forbedres ved at indfører personalegoder af forskellig art f.eks. ved at etablere flekstidsordninger eller personale arrangementer.

 

Tilmelding

Deltagelse koster 300 kr. ekskl. moms om året. Kontigentet betales forud
Det er et krav for deltagelse at CSR-Mærket indsættes på jeres hjemmeside. Du finder mærket her.

3 + 14 =