Behandler Match er dit perfekte match hvis du er fysioterapeut. Hvis du er Fysioterapeut og mangler kunder, kan du med fordel vælge Behandler Match.De sikre nemlig dig et højere antal henvendelser, hertil får du mulighed for at booste din CSR profil ved, at blive en del af deres GrønProfil program.

Behandler Match tiltrækker dig flere kunder!

Behandler Match er en stor hub med flere tusind besøgende. De sørger for, at klinikkerne der er oprettet på siden, få flere besøgende til deres hjemmeside.Når du som kunde gerne vil have maksimalt antal kunder igennem Behandler Match, kræver det at du tilkobler dig deres GrønProfil. Behandler Match er nemlig meget miljøorienteret.

Hertil arbejder de hårdt for, at få så grøn energi som muligt ud igennem deres samarbejdspartnere. Det har nemlig betydet, at man når man bliver en del af GrønProfil, bl.a. skal ændre måden man får transporteret produkter og terapeuter. Der er nogle strikse krav som de individuelle kunder skal indrette sig efter for, at kunne rangere højest på Behandler Match.

Alt transport – Grønt!

Når man tilkobler sig deres GrønProfil ordning, så går man også med til at ens fremtidige transport midler udelukkende må køre på miljørigtig eller helt grøn energi. Fysioterapeuter har ofte en eller flere biler, når de skal ud til kunder og hertil skal transportere deres brikse.For at være en del af GrønProfil programmet, kræver det nemlig at fremtidige biler skal enten være hybrid- eller el-biler.

Miljørigtige produkter

Et samarbejde med Behandler Match indebærer også, at alle produkter der købes, skal være helt eller delvist Fairtrade mærket. Mange større brands om de producere olier, møbler eller andet bliver ofte produceret under ringe kår. Hertil kommer skaden som produktionen ofte udsætter miljøet for.

Her siger Behandler Match stop

Behandler Match er gået imod det voksende marked som fortsat ikke går op i kårene under produktionen men udelukkende i prisen.De mener for mange virksomheder ikke tænker nok på hvordan de får deres produkter produceret. Derfor kræver det, at for at få oprettet et samarbejde med Behandler Match og være en del af GrønProfil, så må man kun købe Fairtrade mærket produkter.

Med Fairtrade sikre du nemlig, at produkterne udelukkende er produceret igennem miljørigtige kanaler, hertil med de bedste vilkår for de ansatte.

Hvad støtter du når du tilslutter dig GrønProfil

Alle samarbejdspartnere til Behandler Match er gået med til at alle produkter de køber vil være Fairtrade.

Hvad laver Fairtrade

Fairtrade er en international mærkeordning, den sikre at bønder og arbejdere i nogle af de absolut fattigste lande, kan få muligheden for en meget mere fair indtægt, hertil få bedre arbejdsvilkår. Før produkter bliver Fairtrade mærket, kræver det også at der er nogle strikse miljø krav som produktionen skal leve op til. Fairtrade yder ydermere, løbende checkup på de forskellige producenter for konstant, at sikre de lever op til alle krav der bliver stillet.

Bønder og arbejdere bliver udnyttet

Bønderne og arbejderne bliver i lavt stillede lande i høj grad udnyttet, det gør de på baggrund af deres uvidenhed og deres nød. Mange af arbejderne har ikke nok penge til at forsørge deres familie. Dette er for mange bønder også grunden til, at de bliver nødt til at acceptere helt ringe forhold eller underbud på deres råvare. Fairtrade sørger for, at disse vilkår bliver ændret.

Fairtrade skaber en hel organisation.

Det betyder at arbejderen som har arbejdet en hel dag på marken, tilmed har samlet tilstrækkeligt råmateriale til at sælge, bliver mødt af en række fordele. Den mest væsentlige fordel er, at når bonden har samlet nok råmateriale, så kan de afvise urimelige byder som vil betale underpriser.

Fairtrade har nemlig opstillet en minimumspris, som man kan sælge til igennem Fairtrade. Minimumsprisen præsenterer en fair og stabil pris. Prisen dækker som udgangspunkt alt arbejdskræften og tiden. Det betyder også, at hvis verdensmarkedet dykker til en lav pris, kan de med fordel sælge til Fairtrades minimumspris. Hertil så hvis værdien stiger på produkterne, stiger Fairtrade-prisen også med.

Fairtrade giver de lavt stillede gode fremtidsmuligheder

Mens vi i Danmark har et sikkerhedsnet, så er det ikke det samme i lavere stillede lande. Det betyder at mens bønder og arbejder, hertil arbejder flere timer end de slapper af, så sikre de sig ofte ingen fremtid. Behandler Match støtter Fairtrade og en lysere fremtid for bønder og arbejderne. Når Behandler Match får en ny samarbejdspartner som altså køber Fairtrade, så støtter de automatisk en mere sikker fremtid til de lavt stillede lande. Systemet er bygget op, så alle Fairtraderne får en ekstra bonus igennem Fairtrade, denne bonus kan bruges til f.eks. opbygning af skoler og hospitaler. Hvad den fællesbonus skal bruges til, bliver valgt demokratisk imellem de individuelle arbejdere.

Fairtrade den miljørigtige beslutning!

Når en kunde vælger at bruge Behandler Match, støtter de Fairtrade, som støtter miljøet i de udsatte områder. Mens der i Danmark er en hel masse opfølgning på produktionerne i forhold til deres CSR profil, er det langt fra det samme i ulande. Fairtrade sørger nemlig også for, at der bliver passet på miljøet og klimaet, i de forskellige områder hvor de arbejder. Med køb af Fairtrades produkter støtter du nemlig bæredygtigheden, de støtter op omkring det økonomiske, sociale og de miljømæssige aspekter i de forskellige lande. De arbejder nemlig hårdt for, at bøndernes helbred og den omkringliggende natur, bliver beskyttet mod produktionerne. Inde hos Fairtrade sørger de for, at ingen farlige sprøjtegifte må indgå i produktionen. Derudover bliver alt jord og vandløb bevaret i sin bedste stand.

Hvis du er Fysioterapeut, og gerne vil have en bedre CSR profil – Vælg Behandler Match!

Hvis du er Fysioterapeut, kan du altså med andre ord vende din profil til en langt mere grøn profil ved, at vælge Behandler Match som samarbejdes partner. Hertil kan du med fordel vælge Behandler Match hvis du ser frem til en større kundekreds. Mange tusinder kunder finder deres fysioterapeut igennem Behandler Match, derfor kan du med fordel tage muligheden og blive en del af Behandler Match’ netværk.